G45 GRILJE GRILJA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 45 mm
Dubina krila: 45 mm
Lamele: fiksne i pomične

Komentari su zatvoreni.