POKRETNI BRISOLEJ – SUN 55 BRISOLEJ

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Montiranje lamela: vodoravno ili okomito
Širina lamela: 140, 220, 290 i 400 mm

Podešavanje lamela ovisno o poziciji sunca.

Komentari su zatvoreni.