SG50 STRUKTURALNA ALUK

Serija profila SG50 kao osnovni sustav koristi istu mrežnu konstrukciju nosivih i poprečnih profila kao i serija SL50.

Ova serija aluminijskih profila se posebno preporuča za:

  • izradu kontinuiranih fasada s malim brojem otvora
  • potpunu strukturalnu izvedbu ili u kombinaciji s drugim rješenjima, s horizontalnim ili vertikalnim spojnim letvama

Komentari su zatvoreni.